babilinəjad


babilinəjad
f. nəsilcə babilli olan, mənşəcə babilli

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.